Jntuh Jntu Data warehousing & Data Mining lab manuals

Data Mining lab manual – lab record jntuh(B.tech):

Data Mining lab record.zip

Data Mining lab record.zip(set-2)

Data Mining lab manual.zip

Data Mining lab manual.zip(set-2)

 

 

Incoming search terms: